Zoeken
  • Dr.Didier Hebberecht

Stabiele angina pectoris: geen voordeel van onmiddellijke interventionele benadering

In de voorbije decennia toonden verschillende studies en meta-analyses bij patiënten met stabiele angina pectoris een iets betere symptoomcontrole met een onmiddellijke invasieve benadering (gevolgd door medicamenteuze behandeling) dan met een medicamenteuze behandeling alleen, maar geen voordeel op vlak van morbiditeit en mortaliteit. Dit wordt bevestigd in de ISCHEMIA-studie, een grote gerandomiseerde studie met actuele invasieve technieken en optimale medicamenteuze behandeling volgens de huidige richtlijnen. Na een mediane follow up van 3,2 jaar was er geen statistisch significant verschil in cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit, noch in globale mortaliteit tussen een initiële invasieve benadering (gevolgd door optimale medicamenteuze behandeling) en een conservatieve benadering met initieel louter medicamenteuze behandeling. Op vlak van angorsymptomen en levenskwaliteit werd een statistisch significant, maar beperkt verschil aangetoond in het voordeel van de invasieve behandeling (3 punten op een schaal van 0-100). Deze uitkomsten bevestigen nogmaals dat de primaire aanpak van stabiele angor moet bestaan uit levensstijlaanpassingen en een optimale medicamenteuze behandeling. Bij patiënten met veel klachten kan een invasieve behandeling, toegevoegd aan optimale medicamenteuze therapie, de klachten gunstig beïnvloeden.



30 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

IVM. GRATIS CTPC-CODES

We krijgen steeds meer telefoons van personen die achteraf hun CTPC-code voor een terugbetaalde test willen doorgeven. We hebbend dit nagevraagd en CTPC-codes die aangevraagd werden na de staalafname

covid vaccin yes or no ?

Vaak krijg ik vragen over vaccinatie. Velen zijn ( terecht ) sceptisch . Mijn advies : doen ! Over Pfizer vaccin https://www.youtube.com/watch?v=vV_Q1uXFHu4 Reduction death after vaccination https://w