Zoeken
  • Dr.Didier Hebberecht

Over IgG antilichaambepaling tegen COVID-19

3.4 Voorlopige conclusie op grond van eerste laboratorium resultaten

Op grond van de eerste resultaten kunnen de volgende drie voorlopige conclusies getrokken worden:

1. Geen van de 12 onderzochte POCT voor antistofdetectie is geschikt voor primaire patiënten

diagnostiek wanneer monsterafname binnen 10 dagen na de eerste ziektedag plaatsvindt.

2. De meeste POC antistof testen zijn wel geschikt voor diagnostiek bij patiënten die een

ernstige infectie hebben doorgemaakt wanneer monstername plaatsvindt na minimaal 10

dagen na de 1e ziektedag. De relevantie en toegevoegde waarde ten opzichte van andere

diagnostiek is echter onduidelijk, omdat dit een groep betreft die opgenomen is in het

ziekenhuis en meestal al met PCR gediagnosticeerd wordt. Voor patiënten met een negatieve

SARS-CoV-2 PCR en blijvende sterke verdenking kan een antistofbepaling na >10 dagen van

toegevoegde waarde zijn mits de sensitiviteit hoog is. Of deze testen geschikt zijn voor ernstig

zieke patiënten in een thuissituatie of verzorgingstehuis waarbij op andere gronden besloten

wordt om de patiënt niet op te nemen in het ziekenhuis moet nog worden onderzocht. Voor

gebruik in huisartsen praktijken, waar patiënten met matige klachten gezien worden, is voor

zover nu bezien kan worden geen toegevoegde waarde maar voor een definitieve conclusie

zijn nog niet voldoende gegevens bekend.

3. Van de POC antistof testen die geëvalueerd zijn op populaties met milde klachten

asymptomatische infecties zijn er geen geschikt bevonden voor diagnostiek en

epidemiologische seroprevalentie studies in deze groepen omdat de sensitiviteit IgG bij allen

<80% was.

bron Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologen

11 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

IVM. GRATIS CTPC-CODES

We krijgen steeds meer telefoons van personen die achteraf hun CTPC-code voor een terugbetaalde test willen doorgeven. We hebbend dit nagevraagd en CTPC-codes die aangevraagd werden na de staalafname