top of page
Zoeken
  • Dr.Didier Hebberecht

Oproep aan huisartsen om brief te ondertekenen ,wat ik niet zal doen. Graag wat niveau aub !

HUISARTSEN ROEPEN OP - RAADPLEEG EN VERTROUW ONZE KUNDE -    

Beste politici, beste experten commissie,  

Wij huisartsen zijn bezorgd over het effect van de preventiemaatregelen, genomen in het kader van de covid-19 pandemie, op de gezondheid van onze patiënten en de bevolking in het algemeen.   Het is duidelijk dat voor heel veel mensen de schade ten gevolge van de maatregelen ernstig is. We willen dit in perspectief plaatsen ten opzichte van de schade ten gevolge van een mogelijke covid-19 infectie.    

Wij huisartsen staan aan de basis en zijn zeer toegankelijk. Wij begeleiden jaren lang onze patiënten, kennen hun risicoprofiel en kunnen hun makkelijk bereiken. Daarenboven zijn virale infecties ons vertrouwd en zijn we experten in de begeleiding van patiënten in de laatste levensfase. Voor elke burger zijn we een ankerpunt en vertrouwenspersoon. We werken nauw samen met andere eerstelijnspartners en 2de lijn waar nodig. We vragen met aandrang meer gehoord te worden in het bepalen van het huidige gezondheidsbeleid, in het vertalen van grafieken en wetenschap naar menselijk gedrag. Er worden ons allerlei maatregelen, richtlijnen en protocollen opgedrongen, sommige waarvan de relevantie ter discussie kan gesteld worden. Hier wensen we een grondige analyse.  

Vanuit onze positie wensen we geraadpleegd en meer betrokken te worden in het debat over het huidige gezondheidsbeleid. We voelen een sterke noodzaak tot meer integratie van welzijn en gezondheid, alsook een eenduidige visie bij de verschillende beleidsmakers.  

We willen rond de tafel zitten omdat het noodzakelijk is gezondheid opnieuw in een bredere betekenis te bekijken en het COVID-verhaal daarbinnen te kaderen.  

Het huidige beleid vraagt bijsturing om verdere schade te voorkomen. Het doel moet zijn dat de bevolking terug vertrouwen heeft in de eigen gezondheid & immuniteit, in onze gezondheidszorg en in de gemeenschap. En naast de nodige voorzorgen om risicogroepen te beschermen moet rekening gehouden worden met het belang van de nabijheid van familie en mantelzorgers.  

120 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Hoera, het is darmkankermaand! Het is internationale darmkankermaand en ik vroeg me af of ’s lands bekendste darmdokter Ernst Kuipers, tevens minister van Volksgezondheid, de verleiding kon weerstaan

In de coronapandemie hebben veel landen de strikte regelgeving rond abortus versoepeld. Zodat met beperkingen van lockdowns en quarantaineverplichtingen de toegang tot zorg voor vrouwen met een ongewe

bottom of page